Monday, 20 November 2017
KENYATAAN TAWARAN TENDER
Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor ‐ kontraktor tempatan yang berpengalaman dan memenuhi syarat pendaftaran untuk mengambil bahagian di dalam tender berikut;
BUTIR-BUTIR TAWARAN
NO. SEBUT HARGA :
NIOSH/NO.SH.52/2017-ITD

TAWARAN PERKHIDMATAN (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG,MENYELENGGARA DAN MENGKOMISEN) KOMPUTER DESKTOP SECARA SEWAAN UNTUK KEGUNAAN NATIONAL INSTITUTE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH)
TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL
TARIKH : 10-17 NOV 2017
JAM : Jam 9.00 pagi – 4.00 petang
 
(Setiap hari bekerja kecuali cuti umum)
 

Unit Perolehan, Bahagian Kewangan dan Perolehan,
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH),
Lot 1, Jalan 15/1, Seksyen 15,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor

 

SYARAT PEROLEHAN
  1. Mempunyai Sijil Pendaftaran Akuan Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia (pendaftaran masih sah tempoh).

  2. Mempunyai kod bidang 210101 / 210102 / 210103 / 210104 / 210105 / 210106 / 210107.

  3. Berdaftar di bawah Seksyen 21 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST).

  4. .Mempunyai pengalaman dalam pembekalan perkakasan IT.

  5. Kehadiran taklimat adalah WAJIB.

TARIKH, TEMPAT TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

JUMAAT, 10 NOV 2017
Jam : 3.30 petang
Tempat : Bilik Aman, Bangunan Utama NIOSH, 
                Bandar Baru Bangi,Selangor.

LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB.

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA
HARI :RABU
TARIKH : 29 NOV 2017
JAM : 3.00 petang

Sila masukkan dokumen sebut harga kedalam peti tender.
 
SEBUT HARGA YANG DITERIMA LEWAT MELALUI SERAHAN TANGAN / KURIER / POS TIDAK AKAN DILAYAN.
  1. Harga dokumen tawaran sebut harga ialah RM10.00 (Ringgit Malaysia : Sepuluh sahaja) bagi setiap satu dokumen (termasuk 6% GST). Bayaran adalah secara tunai dan tidak akan dikembalikan.

  2. Taklimat sebut harga hanya boleh dihadiri dan dibeli oleh pemilik syarikat atau wakil syarikat yang sah dengan mengemukakan surat wakil kuasa dan salinan sijil MOF.

  3. Dokumen sebut harga yang telah lengkap diisi berserta dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dengan mencatatkan Nombor Sebut Harga dan Tajuk Sebut Harga di bahagian kiri atas sampul surat dengan jelas dan terang. Sila hantar dan masukkan dokumen sebut harga ke dalam peti tender SEBELUM atau PADA 29 NOV 2017 jam 3.00 petang.

PENGARAH EKSEKUTIF
U/P : PETI TENDER, UNIT PEROLEHAN, BAHAGIAN KEWANGAN DAN PEROLEHAN
NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH)
LOT 1, JALAN 15/1, SEKSYEN 15
43650 BANDAR BARU BANGI
SELANGOR DARUL EHSAN

Read 67 times Last modified on Thursday, 09 November 2017 17:17
open