Sunday, 18 February 2018
KENYATAAN TAWARAN TENDER
Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor ‐ kontraktor tempatan yang berpengalaman dan memenuhi syarat pendaftaran untuk mengambil bahagian di dalam tender berikut;
BUTIR-BUTIR TAWARAN
NO. SEBUT HARGA :
NIOSH/NO.SH.09/2018-PMD

CADANGAN PROJEK CADANGAN PROJEK PEMBINAAN KEMUDAHAN LATIHAN RUANG TERKURUNG DI KAMPUS NIOSH WILAYAH PANTAI TIMUR (KERTEH) LOT 12853, JALAN LAPANGAN TERBANG 24300 KERTEH,TERENGGANU
TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL
TARIKH :12 - 28 Februari 2018
JAM : Jam 9.00 pagi – 4.00 petang
 
(Ahad - Khamis kecuali cuti umum)
 

Kampus NIOSH Wilayah Pantai Timur (Kerteh)
Lot 12853, Jalan Lapangan Terbang
24300 Kerteh, Terengganu

 

SYARAT PEROLEHAN
 1. Mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dalam kategori B18 (Kerja Logam) berdaftar dengan CIDB.

 2. Mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dalam kategori Kejuruteraan Awam (CE) Pengkhususan CE21 berdaftar dengan CIDB.

 3. Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) Gred G1/ G2 yang berdaftar dengan CIDB.

 4. Mempunyai Sijil Pendaftaran Bumiputera (STB) yang dikeluarkan PKK.

 5. Mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja am bangunan / kerja – kerja ubahsuai dalaman.

 6. Kehadiran taklimat adalah WAJIB.

TARIKH, TEMPAT TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

ISNIN, 12 FEBRUARI 2018
Jam : 03.30 Petang
Tempat : Kampus NIOSH WilayahPantai Timur (Kerteh)
                Lot 12853, Jalan Lapangan Terbang
                24300 Kerteh, Terengganu

KEHADIRAN TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB.

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA
HARI : RABU
TARIKH : 28 Februari 2018
JAM : 03.00 petang

Sila masukkan dokumen sebut harga ke dalam peti tender.
 
SEBUT HARGA YANG DITERIMA LEWAT MELALUI TANGAN / KURIER / POS TIDAK AKAN DILAYAN.
 1. Harga dokumen tawaran sebut harga ialah RM10.00 (Ringgit Malaysia : Sepuluh sahaja) bagi setiap satu dokumen (termasuk 6% GST). Bayaran adalah secara tunai dan tidak akan dikembalikan.

 2. Taklimat sebut harga hanya boleh dihadiri oleh pemilik syarikat atau wakil syarikat yang sah dengan mengemukakan SIJIL ASAL (untuk pengesahan) dan SALINAN FOTOSTAT (tidak dikembalikan) bagi dokumen-dokumen berikut;
   i. Sijil Pendaftaran PPK/ STB yang masih sah dan berkuatkuasa seperti syarat wajib di atas.
  ii. Surat wakil kuasa adalah WAJIB sekiranya wakil syarikat yang menghadiri taklimat.

 3. Dokumen tawaran sebut harga boleh dibeli oleh pemilik syarikat / wakil syarikat yang sah sahaja selepas taklimat sebutharga dengan mengemukakan dokumen-dokumen seperti di para 2.

 4. Dokumen sebut harga yang telah lengkap diisi berserta dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dengan mencatatkan Nombor Sebut Harga dan Tajuk Sebut Harga di bahagian kiri atas sampul surat denganjelas dan terang. Sila kurier dokumen sebut harga ke alamat dibawah sebelum tarikh tutup sebut harga ;

PENGARAH EKSEKUTIF
U/P : PETI TENDER, UNIT PEROLEHAN, BAHAGIAN KEWANGAN DAN PEROLEHAN
NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH)
LOT 1, JALAN 15/1, SEKSYEN 15
43650 BANDAR BARU BANGI
SELANGOR DARUL EHSAN

Read 43 times Last modified on Friday, 09 February 2018 08:26
open