Monday, 05 December 2022

Examination 3 (Examination Information - Highlight)

No
Highlight
1. TERKINI : Makluman Perubahan Syarat dan Format Peperiksaan Doktor Kesihatan Pekerjaan (OHD)
2. TERKINI : Makluman Semula Tempoh Untuk Menduduki Peperiksaan Pertama Dari Tarikh Tamat Program Kompetensi Perundangan Doktor Kesihatan Pekerjaan (OHD)
3.  TERKINI : Panduan Calon Peperiksaan Secara Online (Kertas Pembentangan/ Lisan)
4. TERKINI : Panduan Penggunaan Aplikasi Zoom Bagi Peperiksaan Secara Online Melalui Video Conference
5. TERKINI : Makluman Kaedah Baru Pelaksanaan Peperiksaan SSS Ketika Situasi Covid-19
6. TERKINI : Makluman Kaedah Baru Pelaksanaan Peperiksaan SHO Ketika Situasi Covid-19
7. TERKINI : Makluman Perubahan Syarat Peperiksaan SHO
8.  TERKINI : Makluman Tempoh Tiga (3) Tahun Untuk Menduduki Peperiksaan Pertama Dari Tarikh Tamat Kursus Kompetensi Perundangan
9.
10.
11. Makluman Penangguhan Penganjuran Program Kompetensi dan Sesi Peperiksaan Chemical Health Risk Assessment (CHRA)
open