Friday, 13 December 2019
  • e-PAYMENT
  • e-SEMAKAN
  • COURSE PROGRAMMES
  • e-DAFTAR

National Institute of Occupational Safety and Health

Safety & Health Officer (SHO)

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) FEBRUARI 2019
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 15-Jan    - 25-Feb
KERTAS 2 250.00 26-Feb
KERTAS 3 150.00 
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA) 300.00  20-Dis 2018   31-Jan  
KERTAS 4, Bhg 2   27-28 Feb
LOKASI Bangi, Johor, Kerteh, Penang, Sandakan, Bintulu

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) APRIL 2019
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 12-Mac    - 22-Apr
KERTAS 2 250.00 23-Apr
KERTAS 3 150.00 
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA) 300.00  14-Feb   28-Mac  
KERTAS 4, Bhg 2   24-25 Apr
LOKASI Bangi, Johor, Kuantan, Kota Kinabalu, Melaka

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) JUN 2019
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 07-Mei    - 17-Jun
KERTAS 2 250.00 18-Jun
KERTAS 3 150.00 
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA) 300.00  11-Apr   23-Mei  -
KERTAS 4, Bhg 2  - 19-20 Jun
LOKASI Bangi, Johor, Penang, Miri, Tawau, Kerteh, Kota Bharu

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) OGOS 2019
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 16-Jul    - 26-Ogos
KERTAS 2 250.00 27Ogos
KERTAS 3 150.00
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA) 300.00 20-Jun   1-Ogos  -
KERTAS 4, Bhg 2  - 28-29 Ogos
LOKASI Bangi, Johor, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Kuantan

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) OKTOBER 2019
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 03-Sept    - 14-Okt
KERTAS 2 250.00 15-Okt
KERTAS 3 150.00
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA) 300.00 8-Ogos   19-Sept  -
KERTAS 4, Bhg 2  - 16-17 Okt
LOKASI Bangi, Johor, Penang, Kerteh, Bintulu, Melaka

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) NOVEMBER 2019
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 15-Okt    - 25-Nov
KERTAS 2 250.00 26-Nov
KERTAS 3 150.00 
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA) 300.00 19-Sept   31-Okt  -
KERTAS 4, Bhg 2  - 27-28 Nov
LOKASI Bangi

 

* Tarikh Peperiksaan Kertas 4 (Bahagian 2) akan ditentukan oleh pihak sekretariat Bahagian Peperiksaan dan Persijilan, NIOSH
* Format Laporan (WPA) boleh di laman web NIOSH www.niosh.com.my > Core Activities >Examination > Examination Format/ Guidelines > SHO
* Jadual Peperiksaan SHO penuh boleh dimuat turun 1 minggu sebelum peperiksaan (www.niosh.com.my>e-Semakan>Examination Schedule> SHO Exam Schedule)