Thursday, 09 July 2020
  • e-PAYMENT
  • e-SEMAKAN
  • COURSE PROGRAMMES
  • e-DAFTAR

National Institute of Occupational Safety and Health

Safety & Health Officer (SHO)

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) JANUARI 2020
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 24-Dis 2019

 

12-Dis 2019


20-Jan
KERTAS 2 250.00 21-Jan
KERTAS 3 150.00 
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA - RM100)

300.00 

14-Nov 2019  22-Jan
KERTAS 4, Bhg 2 (LISAN - RM200)  23-Jan
LOKASI Bangi, Johor, Penang, Kota Kinabalu, Kuching & Kuantan

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) FEBRUARI 2020
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 28-Jan 2020 16-Jan 2020 24-Feb
KERTAS 2 250.00 25-Feb
KERTAS 3 150.00 
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA - RM100) 300.00  19-Dis 2019 26-Feb 
KERTAS 4, Bhg 2 (LISAN - RM200) 27-Feb
LOKASI Bangi, Johor, Kerteh, Penang, Sandakan, Bintulu & Kuantan

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) APRIL 2020
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 24-Mac 2020 12-Mac 2020

20-April
KERTAS 2 250.00 21-April
KERTAS 3 150.00 
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA - RM100) 300.00  13-Feb 2020 22-23 April
KERTAS 4, Bhg 2 (LISAN - RM200)
LOKASI Bangi, Johor, Kuantan, Penang, Bintulu, Kota Kinabalu, Melaka & Tawau

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) JUN 2020
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 26-Mei   7-Mei 22-Jun
KERTAS 2 250.00 23-Jun
KERTAS 3 150.00
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA - RM100) 300.00 9-April    24-25 Jun
KERTAS 4, Bhg 2 (LISAN - RM200)
LOKASI Bangi, Johor, Penang, Miri,Kerteh, Kuantan & Sandakan

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) OGOS 2020
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 28-Julai    16-Julai

24-Ogos
KERTAS 2 250.00 25-Ogos
KERTAS 3 150.00
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA - RM100) 300.00 18-Jun   26-27-Ogos
KERTAS 4, Bhg 2 (LISAN - RM200)
LOKASI Bangi, Johor, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Kuantan & Labuan

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) OKTOBER 2020
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 22-Sept   10-Sept 19-Okt
KERTAS 2 250.00 20-Okt
KERTAS 3 150.00 
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA - RM100) 300.00 13-Ogos   21-22-Okt
KERTAS 4, Bhg 2 (LISAN - RM200)
LOKASI Bangi, Johor, Penang, Kerteh, Bintulu, Melaka & Kuantan

 

KERTAS PEPERIKSAAN YURAN (RM) NOVEMBER 2020
Tarikh Tutup
Permohonan
Tarikh Tutup
Penangguhan
Tarikh Penghantaran
Tugasan(WPA)
Tarikh
Peperiksaan
KERTAS 1 250.00 13-Okt   10-Okt 23-Nov
KERTAS 2 250.00 24-Nov
KERTAS 3 150.00 
KERTAS 4, Bhg 1 (WPA - RM100) 300.00 17-Sept   25-26 Nov
KERTAS 4, Bhg 2 (LISAN - RM200)
LOKASI Bangi, Johor, Penang, Kota Kinabalu, Miri, Kuantan & Tawau

* Tarikh sebenar PeperiksaanKertas 4 (Bahagian 2 -Lisan) akan ditentukan oleh pihak sekretariat Bahagian Peperiksaan dan Persijilan, NIOSH
* Format Laporan (WPA) boleh dimuatturun di laman web NIOSH www.niosh.com.my>Core Activities >Examination >Examination Format/Guidelines >SHO
* Jadual Peperiksaan lengkapboleh dimuat turun 1 minggu sebelum peperiksaan di http://intranet.niosh.com.my/exam/sppn.nsf