Sunday, 14 August 2022
  • epayment icon yellow
  • epayment icon
  • daftar kursus icon yellow
  • epayment icon yellow

National Institute of Occupational Safety and Health

Makluman Penangguhan Peperiksaan

Notis makluman peperiksaan :

Berikutan pengisytiharan perintah kawalan pergerakan (pkp) di seluruh malaysia, dimaklumkan kesemua peperiksaan kertas bertulis & praktikal ditangguhkan sehingga dimaklumkan. Manakala peperiksaan kertas pembentangan akan dilaksanakan secara dalam talian seperti yang telah dijadualkan.

Berikut merupakan butiran peperiksaan  :

  MAKLUMAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

BIL.

  PEPERIKSAAN

KERTAS

TARIKH

1

  PEPERIKSAAN PENYELIA KESELAMATAN TAPAK BINA (SSS)

KERTAS 2B - PEMBENTANGAN

15-17 JUN 2021

2

  PEPERIKSAAN TRAIN THE TRAINER (TTT)

-

04 JUN 2021

3

  PEPERIKSAAN CHEMICAL HEALTH RISK ASSESSOR (CHRA)

KERTAS 2

09-10 JUN 2021

  4

  PEPERIKSAAN PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (SHO)

KERTAS 4   30 JUN - 01 JULAI 2021